มือปืนรับจ้าง ซุ้มแดงอุทัย

รับจ้างฆ่าคน

 
 
รับจ้างฆ่าคน
Line id : admin357.com
 
QR code admin357 com
Line id : admin357.com

รับจ้างฆ่าคน(ยิงคนด้วยปืน).

รับจ้างฆ่าคน รับจ้างยิงคน

ซุ้มมือปืน admin357.com

    วิธีการจ้างมือปืน สำหรับงานฆ่าคน ลำดับแรกก่อนที่จะติดต่อเข้ามา ผู้ที่ต้องการว่าจ้างควรเตรียม ข้อมูลของเป้าหมายให้เรียบร้อย ( กรณีมีที่อยู่ที่ชัดเจน ) เช่น รูป ชื่อ ที่อยู่ที่เจอตัว ที่อยู่ที่ทำงาน เป็นต้น เพราะทางเราต้องใช้ในการประเมินราคาค่าจ้าง.

ความรู้ก่อนจ้างยิงคน.

     ​ ก่อนจ้างมือปืนไปเก็บใครซักคน ผู้ที่จ้างต้องทำความเข้าใจกับเรื่องคดีทางกฎหมายซะก่อนคือ  การจ้างผู้อื่นไปฆ่าคนนั้น(ไม่ได้มีกฏหมายบัญิญัติเรื่องนี้ไว้ ) แต่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 84ว่า “ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด  ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ...” มาตรา 288 “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ".

ราคาจ้างฆ่าคน.

   45,000 ขึ้นไป (ราคานี้ท่านที่ต้องการจ้างต้องมีข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายให้เราพร้อม)

ติดต่องานกับ มือปืน admin357.com
Line id : admin357.com
Your Title Here